Biblioteca Virtual

Legislació i lectura

Tematica d'interès pel ciutadà

Constitució Espanyola
Text de la constitució espanyola aprovada el 1978
Codi penal
Codi penal espanyol actualitzat
Estatut d'autonomia de Catalunya
text de l'actual estatut d autonomia

Declaració universal de drets humans
text de la declaració universal dels drets humans

Llei de Residus sòlids urbans
Text de l actual llei de residus

Llei 20/1991 de promoció de l'accesibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
Text de la llei per la supressió de barreres arquitectòniques

Llei organica 15/99 de protecció de dades
Text de la llei organica 15/99 de protecció de dades personals
C
odi civil
text del codi civil

Tematica en materia de trànsit

Reial decret 339/1990 sobre trànsit circulació de vehicles a motor i seguretat viaria
Text del reglament sobre trànsit circulació de vehicles a motor i seguretat viaria

Llei 19/2001 de reforma de la llei sobre trànsit circulació de vehicles i seguretat viaria
Reforma de la llei 339/1990 sobre trànsit circulació de vehicles a motor i seguretat viaria
Reial decret 7/2001
Text del reglament de responsavilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor

Reial decret 818/2009 de reglament general de conductors
Text del real decret del reglament general de conductors

Altres d'interès 

Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats perillossos
Text de la llei de gossos potencialment perillossos

Reial decret 880/1990
text del real decret sobre juguets
Llei 5/2000
text de la llei de responabilitat penal del menor
Llei orgànica 1/1992
text de la llei organica de protecció de la seguretat ciutadana
Reial decret 137/93
reglament d armes i anexos
Reial decret 864/2001
real decret 864/2001 del reglament de la llei 4/200 de extrangers a Espanya

 

 

Contacte


C/ Joies 32 , 08180 Moià (Bages, Barcelona)

93 830 00 92 / 112

© 2009 Todos los derechos reservados.

Crea una web gratisWebnode