Aspectes Legals

 

Aspectes Legals

 • Qui te obligació d’obtenir el DNI?
  Tots els espanyols tenen dret a que se’l hi expedeixi el DNI, essent obligatori per els majors de 14 anys residents en Espanya i per els d’igual edat, residents en l’estranger, que es traslladin a Espanya per un temps no inferior a sis mesos.
 • Els menors de 14 anys podent obtenir DNI?
  Si amb caràcter voluntari. El DNI s’obté per compareixença personal, en l’oficina d’expedició corresponen al domicilio del sol·licitant, on es formalitzaran els tràmits de signatura, impressió dactilar, lliurament de  la documentació requerida per un aprimera inscripció, abans esmentat.
 • Quin es el període de validesa del DNI?
  Amb caràcter general el DNI un període de validesa, a comptar des de la seva data d’expedició o de cadascuna de les seves renovacions, les següents:
   
    - Cinc anys, quan el titular no hagi complert els trenta.
    – Deu anys, quan el titular hagi complert els trenta i no hagi arribat als setanta.
    – Permanent quan el titular hagi complert els setanta anys i per als majors de 30 anys que acreditin la condició de    gran invàlid.


  Transcorregut el període de validesa, el Documento Nacional d’Identitat es considerarà caducat, estan el seu titular obligat a procedir a la seva renovació.

Contacte


C/ Joies 32 , 08180 Moià (Bages, Barcelona)

93 830 00 92 / 112

© 2009 Todos los derechos reservados.

Crea una web gratisWebnode