Expedició / Renovació

Expedició/ obtenció i renovació

  • Qui expedeix el DNI?
    D’acord amb la legislació vigent, hi té les competències, la Direcció General de la Policia, com a cos Policial responsable de l’expedició del DNI.
  • Quins són els tràmits per obtenir el DNI?

Per primera Inscripció

Per a sol·licitar per primera vegada la expedició del Documento Nacional d’Identitat (DNI) és imprescindible, que la persona interessada/da, comparegui en les dependencies del cos policial competent. Haurà de fer el pagament de taxa establerta i presentar els següents documents:

  1.  Certificació literal de naixement expedit per el Registro Civil corresponent.
  2.  Una  fotografia recent a color de la cara del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb fons uniforme clar llis, de front amb el cap totalment descobert  i sense olleres de vidres foscos o qualsevol altre element que pugui dificultar la identificació de la persona.
  3.  Certificat d’empadronament de l’Ajuntament on el interessat/da tingui el seu domicili. ( aquets document una vegada expedit te una durada per la seva efectivitat  de e mesos)
  • Quina documentació haig de presentar, si haig de per a renovar o fer un canvi de dades, o similar.?

    Segons el motiu per el que vostè hagi de tramitar una renovació del DNI s’han de presentar una sèrie de documents, si és:

a) Per caducitat
   -1 fotografia
   -El DNI anterior

b) Per pèrdua, sostracció o deteriorament
   -2 fotografies
   -Imprès modelo 601(model que es lliurarà en la pròpia oficina d’expedició, en l’acte de sol•licitud del DNI)

c) Per canvis de dades
   -1 fotografia
   -El DNI anterior
   -Documents justificatius que acreditin les variacions (tenen una durada de 3 mesos)

d) Per canvi de domicili
   -1 fotografia
   -El DNI anterior
   -Certificat d’empadronament de l’ajuntament on es tingui el seu domicili.

 

Contacte


C/ Joies 32 , 08180 Moià (Bages, Barcelona)

93 830 00 92 / 112

© 2009 Todos los derechos reservados.

Crea una web gratisWebnode