Menors a l'estranger

Menors a l’estranger

 

 • El meu fill menor ha de sortir al estranger, precisa d’algun document?
   Si, han de sortir sense els pares,  precisen d’una autorització per a que els menors de 18 anys surtin a l’estranger. L’autorització expedida haurà de se acompanyada amb el seu DNI.
 • Perquè precisen d’aquets tràmit?
  En alguns països requereixen aquets tràmit que s’ha de fer davant un cos Policial. Es una garantia doncs els/les menors de 18 anys, si han de viatjar sols, o sense els pares o tutors legals, precisen del permís patern o matern o, en el seu cas, d’autorització judicial; si viatgen acompanyats del pare, mare o tutor, se haurà d’acreditar documentalment la filiació o la tutela, presentant el Llibre de Família o d’altre document oficial.
 • Qui la pot demanar?
  La mare, el pare o el tutor o tutora legal.
 • Quina documentació cal dur?
  - DNI del menor
  - DNI del pare, mare o tutor/a legal
  - Llibre de família original on està inscrit el /la menor
 • Quin cost té?
  Cap
 • On em podent expedir aqueta autorització?
  Presencialment a la policia local de l’Excm. Ajuntament de Moià. També ho podeu en la Comissaria territorial del cos de Mossos d’Esquadra.
 • Quant  temps triga la resposta?
  La tindreu en un màxim de 3 dies hàbils.

En el supòsit que la parella estigui separada o divorciada, es necessari acreditar qui té la tutela judicial efectiva dels menors.

Contacte


C/ Joies 32 , 08180 Moià (Bages, Barcelona)

93 830 00 92 / 112

© 2009 Todos los derechos reservados.

Crea una web gratisWebnode