Noves normes de trànsit aprovades pel congrès

2014-04-12 02:11

Aquestes són les principals modificacions que contempla la reforma de la Llei de seguretat viària per adaptar-se a la realitat actual . La norma principal de Trànsit entrarà en vigor en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació al BOE ( pendent al tancament d'aquesta edició ) , no obstant això, en alguns casos la seva vigència dependrà del seu posterior desenvolupament reglamentari .


1.000 euros per drogues o duplicar la taxa d'alcohol. En matèria de drogues , es desvincula la regulació administrativa i la penal : en el primer cas , es castiga la mera presència de drogues en l'organisme del conductor , amb una quantia de 1.000 euros i descompte de 6 punts , en el cas de l'alcohol , la multa serà de 1.000 euros en cas de reincidència o de taxa doble de la permesa . Vigència: entrada en vigor de la Llei.


Noves infraccions . S'introdueixen com a noves infraccions : la realització d'obres a la via sense la comunicació prèvia a l'autoritat responsable de la gestió del trànsit , la caiguda de la càrrega d'un vehicle , incomplir les condicions de circulació d'una autorització; impedir les tasques de control dels centres d'ensenyament i de reconeixement de conductors , i causar danys a la infraestructura deguts a la massa o dimensions . Vigència: entrada en vigor de la Llei


Sistemes de seguretat . Per tal de permetre una adaptació més àgil a la normativa, la Llei recull una referència oberta als criteris d'edat o de talla que s'hauran de desenvolupar reglamentàriament . Així , la llei permet que es pugui prohibir reglamentàriament l'ocupació de seients davanters o posteriors pels menors en funció de la seva edat o talla . Vigència: desenvolupament en el Reglament de Circulació .


Es matricularan els vehicles estrangers. Els estrangers residents a Espanya estan obligats a matricular els seus vehicles al nostre país , o bé inscriure'ls al registre de de la DGT . D'altra banda , quan alguns conductors estrangers cometin infraccions a les nostres carreteres , s'estableix el procediment per demanar les seves dades al país d'origen de la UE . Vigència: pendent de desenvolupament reglamentari


No es podrà burlar el radar . La reforma prohibeix expressament l'ús de detectors de radar , amb multa de 200 euros i la retirada de 3 punts . Com es recordarà , ja estava prohibida la instal · lació d'inhibidors , amb multa de 6.000 euros i retirada de 6 punts , i se segueixen permetent els avisadors ( navegadors , dispositius mòbils ... ) . Vigència: entrada en vigor de la Llei


S'immobilitzarà el cotxe sense cadireta . Augmenten els casos d'immobilització del vehicle : per no fer ús del dispositiu de retenció infantil , per incomplir les condicions de l'autorització que habilita la circulació , i per conduir un vehicle per al qual s'exigeix ​​permís de les classes C o D , sense tenir autorització. Les despeses d'immobilització aniran a càrrec del conductor . Vigència: entrada en vigor de la Llei


Ciclistes : menors de 16 anys , sempre amb casc . Encara que serà el Reglament de Circulació el que regularà les normes i els requisits per a la circulació de les bicis i ús del casc , la Llei concreta dos casos: l'ús obligatori del casc per als ciclistes menors de 16 anys per qualsevol tipus de vies , i es prohibeix avançar posant en perill o entorpint els ciclistes que circulin en sentit contrari , tot i que els mateixos circulin pel voral . Vigència: entrada en vigor de la Llei


Restringir la circulació dels més contaminants . Es podrà restringir la circulació en carrers i carreteres a determinats vehicles per motius mediambientals , quan els nivells de contaminació siguin elevats . La nova Llei de seguretat viària dóna cobertura legal a aquesta norma , prevista en el Pla AIRE , per a la implantació de zones de baixes emissions . Vigència: pendent de desenvolupament reglamentari .


Atropellament d'espècies cinegètiques : responsabilitat compartida . En els accidents de trànsit ocasionats per atropellament d'espècies cinegètiques serà responsable dels danys el conductor del vehicle , sense que pugui reclamar pel valor dels animals . Serà responsable el titular de l'aprofitament quan sigui conseqüència directa d'una acció de caça en aquest dia o 12 hores següents de finalitzar la caça . El titular de la via serà responsable en cas de no senyalitzar el perill per animals solts i per no reparar el tancament . Vigència: entrada en vigor de la Llei

Altres Canvis:


S'adapta el quadre de sancions amb dos nous límits de velocitat ( 20 i 130 km / h ) , i queda pendent del seu desenvolupament en el Reglament de Circulació . Es permet , excepcionalment , que els agents denunciïn sense parar i identificar el conductor quan estiguin realitzant tasques de vigilància i control i no disposin de mitjans per perseguir i detenir l'infractor . En els processos oncològics , el metge podrà revisar les limitacions o restriccions al dret a conduir .

Més informació, aquí.

Retorna

Contacte


C/ Joies 32 , 08180 Moià (Bages, Barcelona)

93 830 00 92 / 112

© 2009 Todos los derechos reservados.

Crea una web gratisWebnode