Vull ser policia

Vull ser policia. Que necessito?

Qui s'hi pot presentar?

Aquelles persones que compleixin aquests requisits en el moment de fer la sol·licitud:

 

  Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

 •     Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic auxiliar o un altre títol equivalent o superior. Si es tracta d'un tìtol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 •    Haver complert 18 anys i no haver passat l'edat forçosa de jubilació.
 •    No tenir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 •    No haver estat condemnat, ni inhabilitat per a les funcions públiques.
 •    Tenir una alçada mínima de 1,70 m els homes i de 1,60 m les dones.
 •    Posseir els permisos de conduir vehicles de les classes A i B. Tanmateix, els i les aspirants hauran d'estar en possessió del Permís de la clase B amb autorització per a la conducció de vehicles de transport públic (BTP) a l'inici de la fase de pràctiques.
 •    Presentar la declaració jurada mitjançant la qual s'adquireix el compromís de portar armes.
 •    Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

 

Fases i proves

 

Fase d'oposició

 

 •    Primer exercici:

Prova cultural

 

 •    Segon exercici:

Prova de coneixements de català

 

 •    Tercer exercici:

Prova d'aptitud física

 

 •    Quart exercici:

Prova psicotècnica-proves de personalitat Entrevista personal

 

 •    Cinquè exercici:

Proves mèdiques

 

 •    Curs selectiu:

El curs s'impartirà a l'Escola de Policia de Catalunya i tindrà una durada de nou mesos.

 • Fase de pràctiques

P    Període de pràctiques de 12 mesos de durada.

Contacte


C/ Joies 32 , 08180 Moià (Bages, Barcelona)

93 830 00 92 / 112

© 2009 Todos los derechos reservados.

Crea una web gratisWebnode